Terapia światłem spolaryzowanym

Terapia światłem spolaryzowanym

Kontekst historyczny

Widmo elektromagnetyczne Słońca zawiera wszystkie rodzaje długości fal, od najkrótszego ultrafioletu, poprzez widmo widzialne, aż po najdłuższe światło podczerwone, a każdej długości fali można przypisać różne efekty biologiczne.

Lecznicze właściwości światła znane są od czasów starożytnych: już w starożytnym Egipcie powszechnie stosowano terapię bezpośrednim światłem słonecznym, helioterapię, a Europa przejęła od starożytnej Grecji wiedzę na temat wpływu różnych długości fal na organizm i zdrowie.

Ostatnio przełom w leczeniu przyniosło również liniowo spolaryzowane światło o niskiej intensywności, emitowane w szerokim spektrum.

Prawdziwy przełom w Europie nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy to terapia światłem słonecznym zaczęła być stosowana w leczeniu gruźlicy skóry. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie terapii światłem słonecznym lekarz Niels Ryberg Finsen otrzymał w 1903 roku Nagrodę Nobla. Później niezliczone badania naukowe wykazały korzystny wpływ różnych długości fal na metabolizm, układ nerwowy i odpornościowy.

Odkrycie efektu terapeutycznego, wynalezienie

W późnych latach 70-tych profesor Endre Mester z powodzeniem leczył rany i owrzodzenia za pomocą światła laserowego o niskiej mocy. Márta Fenyő i jej współpracownicy odkryli, że polaryzacja jest jedną z charakterystycznych właściwości światła laserowego odpowiedzialnego za biostymulację i późniejsze gojenie się nie gojących się ran i owrzodzeń.

W ten sposób narodził się jej wynalazek i patent „Aparat i metoda leczenia powierzchownych ran i urazów”, innymi słowy: terapia światłem spolaryzowanym.

Márta Fenyő i jej zespół badawczy odkryli stymulujący wpływ światła spolaryzowanego na wszystkie żywe systemy biologiczne, w tym znaczne ożywienie zdolności samoleczenia ludzkiego ciała, gdy jest ono stosowane w terapii człowieka. Można to wyjaśnić przede wszystkim wpływem światła spolaryzowanego na regenerację, rewitalizację i harmonizację funkcji komórkowych.

Terapia światłem spolaryzowanym przynosi również rezultaty w leczeniu chorób przewlekłych, takich jak wrzody, trądzik i inne przewlekłe choroby skóry, jak również w leczeniu urazów sportowych.

Szybkie i imponujące rezultaty osiągnięto w leczeniu blizn pooperacyjnych, oparzeń, bólów głowy, schorzeń reumatycznych i artretycznych przy użyciu światła spolaryzowanego.

W większości przypadków czas zabiegu dla określonych obszarów na powierzchni skóry mieści się w przedziale 2-30 minut. W przypadku, gdy konieczne jest leczenie dużych powierzchni, cały obszar jest skanowany wiązką światła, co oczywiście trwa dłużej.

Nowy wynalazek „powierzchnie emitujące światło o dowolnym rozmiarze i kształcie”

W 2004 roku Marta Fenyő wynalazła i opatentowała technologię spolaryzowanego źródła światła wykonanego z diod LED, co umożliwiło konstruowanie urządzeń medycznych wyposażonych w powierzchnie emitujące światło o dowolnych rozmiarach i kształtach. Technologia ta umożliwiła budowę urządzeń medycznych zdolnych do leczenia bardzo małych obszarów (np. 1 cm2), jak również urządzeń o dużej powierzchni, które nadają się do leczenia całej powierzchni ciała środkiem biostymulującym i terapeutycznym: światłem spolaryzowanym.

Mechanizm działania terapii światłem spolaryzowanym

Światło spolaryzowane znacznie zwiększa aktywność komórek odpornościowych, stabilizuje błonę komórkową czerwonych krwinek i zwiększa ich zdolność do wiązania, zatrzymywania i dostarczania dodatkowych ilości tlenu.

Leczenie światłem spolaryzowanym znacząco stymuluje aktywność limfocytów T.

Limfocytów T są odpowiedzialne za rozpoznawanie i niszczenie milionów wadliwych komórek produkowanych minuta po minucie w organizmie człowieka, które następnie stają się przyczyną poważnych chorób i złośliwych deformacji.

W ten sposób leczenie może zapobiegać mniej lub bardziej poważnym chorobom, a także ułatwiać i przyspieszać powrót do zdrowia po przewlekłych chorobach.

Zwiększona zdolność czerwonych krwinek do wiązania, zatrzymywania i dostarczania większej ilości tlenu.

Dzięki zwiększonej zdolności czerwonych krwinek do wiązania, zatrzymywania i dostarczania dodatkowych ilości tlenu, do komórek dociera więcej życiodajnego tlenu, co wykazały badania przeprowadzone na początku lat 80. przez Mártę Fenyő i profesora Imre Lengyela, kierownika laboratorium w Narodowym Instytucie Chirurgii Naczyniowej.

Głębokość penetracji różnych długości fal światła widzialnego i promieniowania bliskiej podczerwieni w głąb skóry

Widmo elektromagnetyczne obejmuje szeroki zakres różnych długości fal, od bardzo krótkiego promieniowania ultrafioletowego (UV) do dłuższych fal promieniowania bliskiej podczerwieni (IR).

Terapia światłem spolaryzowanym (PLT) wykorzystuje w leczeniu światło widzialne i fale o długości bliskiej podczerwieni.

Głębokość penetracji w głąb skóry zależy od długości fali, dlatego jest inna dla każdej długości fali.

W jaki sposób światło spolaryzowane stymuluje funkcje układu odpornościowego?

Wcześniejsze projekty badawcze wykazały, że rany i przewlekłe owrzodzenia poddane działaniu światła spolaryzowanego zaczęły się goić. Światło spolaryzowane stymuluje mechanizmy obronne organizmu . Stwierdzono, że obrona komórkowa uległa znacznemu wzmocnieniu po zastosowaniu terapii światłem.

Bardziej aktywne białe krwinki wchłonęły większość bakterii.

Po leczeniu światłem spolaryzowanym wzrosła aktywność białych krwinek (granulocytów obojętnochłonnych), które pochłaniały większość bakterii znajdujących się w przestrzeni międzykomórkowej.

Wcześniej bakterie międzykomórkowe znacznie utrudniały proces gojenia się ran.

Wyraźne zwiększenie ochrony immunologicznej.

Obraz mikroskopowy uzyskany w trakcie badania wykazał, że po leczeniu światłem spolaryzowanym w rozmazie badanym mikroskopowo znacznie wzrosła liczba białych krwinek, które różnią się od granulocytów obojętnochłonnych i są przedstawicielami wyższego stopnia ochrony immunologicznej, takich jak limfocyty, monocyty i komórki eozynofilowe.

Immunoelektroforeza wykazała pozytywny wpływ światła spolaryzowanego.

Obok obrony komórkowej stymulowana była również obrona humoralna. Immunoelektroforeza próbki wysięku z rany pobranej po jednym zabiegu bezsprzecznie wykazała znaczący wzrost bezwzględnej ilości ośmiu typów ważnych dla życia immunoglobulin. Światło spolaryzowane podniosło ochronę ludzkiego organizmu na wyższy poziom – Márta Fenyő wyjaśnia swoje badania.

Badania laboratoryjne wykazały stymulujące działanie światła spolaryzowanego.

W oparciu o wyniki późniejszych badań, stymulujący wpływ światła spolaryzowanego na układ odpornościowy został wielokrotnie wykazany w badaniach laboratoryjnych in vitro i in vivo: wykazano, że światło spolaryzowane stymuluje aktywność limfocytów T we krwi.

Biofizyczne podstawy terapii światłem spolaryzowanym

Co to jest światło spolaryzowane? Jak się go produkuje?

Wiązka emitowana przez źródło światła zawiera fale świetlne oscylujące we wszystkich kierunkach przestrzeni. Filtr polaryzacyjny umieszczony bezpośrednio w wiązce światła przepuszcza tylko te składniki wiązki światła, które oscylują w jednym preferowanym kierunku przestrzeni.

Wpływ światła spolaryzowanego na dwuwarstwę lipidową

Fale światła spolaryzowanego poruszają się w preferowanej płaszczyźnie przestrzeni. Zgodnie z modelem biofizycznym opracowanym przez wynalazczynię Martę Fenyő i jej zespół badawczy, pole elektromagnetyczne oscylujące w tej wyznaczonej płaszczyźnie nieznacznie reorganizuje głowice polarne dwuwarstwy lipidowej błony komórkowej. Poprzez osiągnięcie wyższego poziomu energii, błona komórkowa jest lepiej zorganizowana.

Ta niewielka zmiana strukturalna ma znaczące skutki biologiczne ze względu na wzmacniającą rolę błony komórkowej; może ona wpływać na płynność i przepuszczalność błony, ruch białek związanych z błoną oraz procesy metaboliczne i transportowe w komórce.

Istnieje ścisły związek pomiędzy warstwą lipidową tworzącą błonę komórkową a związanymi z nią białkami. Błona ma zdolność przekazywania energii z rearanżacji główic polarnych indukowanych przez światło spolaryzowane do białek, które wpływają na praktycznie wszystkie procesy związane z aktywnością komórkową, takie jak produkcja energii komórkowej, procesy immunologiczne i reakcje enzymatyczne, w tym aktywne i pasywne procesy transportowe.

Błona komórkowa odgrywa ważną rolę biochemiczną, dlatego zmiana konformacji wywołana światłem spolaryzowanym może wpływać na ważne procesy biochemiczne, w tym procesy rozpoznawania (przeciwciała, hormony), transferu i konwersji energii, takie jak fosforylacja oksydacyjna, oraz transferu informacji (neuroprzekaźniki).u i konwersji energii, takie jak fosforylacja oksydacyjna, oraz transferu informacji (neuroprzekaźniki).

Ponadto, światło spolaryzowane zwiększa zdolność czerwonych krwinek do wiązania, zatrzymywania i dostarczania większej ilości tlenu , stabilizuje błonę erytrocytów, a tym samym zwiększa stabilność czerwonych krwinek w warunkach anoksji.

Poprawia krążenie krwi, dzięki czemu zwiększona ilość tlenu szybciej dociera do komórek, narządów i układów. Badania przeprowadzone na różnych biologicznych systemach modelowych wykazały, że światło spolaryzowane wspomaga zdolność do obrony.

Światło spolaryzowane stymuluje system immunologiczny, wspiera procesy regeneracyjne w całym organizmie i w ten sposób wspomaga gojenie się ran.

Nasze dotychczasowe doświadczenia praktyczne pokazują, że światło spolaryzowane wywiera bezpośredni korzystny wpływ na zakończenia nerwowe, drogi energetyczne i tkanki nerwowe, łagodząc lub całkowicie usuwając ból .

Na podstawie powyższych wyników badań można wysunać następujący wniosek: Leczenie światłem spolaryzowanym normalizuje i harmonizuje zaburzone procesy biologiczne.

INFORMACJE KONTAKTOWE

napisz do nas lub skontaktuj się z nami

© 2024 AMBIOTE Ltd. Zawartość serwisu chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.