O nás

Ambiote je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu zdravotníckych prístrojov pre terapiu polarizovaným svetlom v stomatológii.

Sídli v Bratislave na Slovensku.

Spoločnost Ambiote úspešne vstúpila na svetové trhy.

Usilujeme sa o úplnú spoľahlivosť tým, že našim externým zákazníkom, dodávateľom, predajcom a všetkým spolupracovníkom poskytujeme kvalitné služby v dohodnutých termínoch. Naše firemné správanie sa za každých okolností odráža zdvorilú.

Našou víziou je poskytovať špičkové výrobky splňujúce najvyššie štandardy s vynikajúcim profesionálnym servisom.

Veríme, že každý má právo na zdravé zuby a život bez bolesti.

Špičková kvalita a efektivita výroby

Špičková kvalita a efektivita výroby

Spoločnosť Ambiote je držiteľom medzinárodne platných certifikátov (zhoda s normou ISO 13485:2016) a pri výrobe kladie dôraz na veľmi prísne kontroly kvality.

Naším cieľom je zlepšovať zdravotný stav ľudí na celom svete tým, že dodáváme inovatívne a veľmi kvalitné zdravotnícke výrobky s vysokou pridanou hodnotou.

Náš výrobok Miolite spĺňa požiadavky na zariadenie vyrobené na zákazku podľa normy EU93/42/EHS.

Certifikáty a prehlásenie o zhode

Systematické riadenie kvality

Zabezpečenie kvality pre zlepšovanie procesov

Zabezpečenie kvality pre zlepšovanie procesov

Poslaním oddelenia systémov riadenia kvality (QMS) spoločnosti Ambiote je poskytovať jasné a stručné definície, dokumentáciu a školenie všetkých interných procesov. Každý pracovník, spolupracovník alebo subdodávateľ spoločnosti Ambiote má možnost zahájiť prieskum procesov a prispieť tak k úsiliu o neustále zlepšovanie, a to prostredníctvom spätnej väzby a účasti v systéme interných auditov.

Cieľom systému QMS je zabezpečiť, aby toto úsilie bolo posúdené a zohľadnené vedením spoločnosti a aby každá systémová zmena bola pre našich zákazníkov prínosom a aby tak dochádzalo ku zvyšovaniu súladu našich obchodných postupov v zmysle akreditácie ISO.

Pozitívne skúsenosti s nami.

Pozitívne skúsenosti s nami.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

napíšte nám alebo nás kontaktujte

© 2024 AMBIOTE Ltd. Obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Všetky práva vyhradené.