Autorka vynálezu

Márta Fenyő

Márta Fenyő je biofyzička. Na začiatku 80. rokov minulého storočia so svojim vskumným tímom objavila biologický stimulačný účinok polarizovaného svetla.

Po absolvovaní štúdia fyziky na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti v Maďarsku pracovala Márta Fenyő 9 rokov v závode Medicor. Zaoberala sa výskumom a vývojom zdravotníckych pomôcok. Odvtedy sa jej vztah k tomuto poslaniu nezmenil.

Na začiatku 80. rokov sa zoznámila s vedeckou činnosťou profesora Dr. Endrého Mestera. On a jeho kolegovia používali laserové svetlo s nízkym výkonom na liečbu chronických rán a vredov. Márta Fenyő tak v rámci svojej výskumnej činnosti podnikla prvé zásadné kroky ku skúmaniu biologického pozadia a mechanizmu biostimulačných účinkov nízko výkonného laserového žiarenia.

Aby mohla nahradiť – v tej dobe pomerne drahý – laserový zdroj svetla, hľadala Márta Fenyő riešenie s biostimulačnými vlastnosťami laserového svetla, ktoré by bolo jednoduchšie, cenovo dostupné a menej nebezpečné pre ľudské oči.

Márta Fenyő spolu s Dr. Ivanom Kertészom, laserovým fyzikom, vytvorila biofyzikálny model stimulačného účinku nízko výkonného laserového svetla. Za pomoci lekárov a fyzikov bola čoskoro vyvinutá prvá konštrukcia lampy vyžarujúca polarizované svetlo, ktorú Márta Fenyő používala na liečenie, a to s vynikajúcimi výsledkami.

Aby se overila účinnost nového prístroja s použitím jednoduchého zdroja polarizovaného svetla, dostala Márta Fenyő v jednej budapeštianskej nemocnici príležitosť liečiť vredy predkolenia u celkom beznádejných pacientov.

Klinická účinnosť lampy vyžarujúca polarizované svetlo bola potvrdená úspěšnou liečbou chronických rán a vredov, ktoré boli odolné voči akejkoľvek konvenčnej metóde.

Súbežne s touto klinickou liečbou prebiehali prvé významné vedecké výskumy. Výsledky tohoto výskumného projektu potvrdily výrazné zlepšenie imunitnej reakcie ľudského organismu na liečbu polarizovaným světlem.

Márta Fenyő a Dr. Šándor Tóth, vedúci lekár laboratória v nemocnici, na začiatku 80. rokov spoločne uskutočnili tento zásadný výskum, ktorý bol publikovaný v r. 1984.

Vyznanie Márty Fenyő: „Vždy som mala k tejto úžasnej terapii dôveru. Videla som ľudí, ktorí sa už dávno vzdali nádeje, že sa zotavia zo svojej choroby alebo že budú ešte niekedy zdraví . Táto skúsenosť a nezlomné presvedčenie mi dodali vytrvalosť, s ktorou som prekonala ťažké roky až do doby, kedy sa nám podarilo z vynálezu urobiť ozajstný liečebný prístroj.“

Ocenenia a vyznamenania

1985

Prvná (hlavná) cena na Svetovej výstave mladých vynálezcov (poriadané WIPO v Plovdive, Bulharsko) za žiarivku vyžarujúcu polarizované svetlo

1986

Zlatá medaila Zenith za žiarivku vyžarujúcu polarizované svetlo (Medzinárodný veľtrh krajín CMEA, Praha)

1987

Veľká cena Medzinárodného veľtrhu v Budapešti (BNV) za lampu vyžarujúcu polarizované svetlo

1996

Zlatá medaila z medzinárodnej svetovej výstavy vynálezov Eureka 96 v Bruseli za vybudovanie a úspešné riadenie unikátneho modelu lekárskeho centra založeného na terapii polarizovaným svetlom

1996

Cena starostu mesta Brusel udeľovaná každoročne vynálezom veľkého významu

1998

Cena GENIUS na svetovom veltrhu inovácií GENIUS za vynález liečby polarizovaným světlem

2000

Zlatá medaila za vynález terapie polarizovaným svetlom na liečbu celého povrchu ľudského tela na svetovom veltrhu inovácií Eureka 2000 v Bruseli (Belgie)

2002

Cena GENIUS udeľovaná na svetových veltrhoch inovácií GENIUS za vynález terapie polarizovaným svetlom a za jej modernizáciu určenú k ošetreniu celého povrchu ľudského tela

2006

Cena Pro Familiae za celoživotné dielo udelovaná Ministerstvom (Maďarsko) za významnú úlohu terapie polarizovaným svetlom v oblasti humánnej medicíny

MYŠLIENKY MÁRTY FENYŐ O POLARIZOVANOM SVETLE

Hypotéza

Na základe vlastného výskumu v rôznych oblastiach a po skúsenostiach s uzdravením miliónov pacientov po celom svete som dospela k záveru, že lineárne polarizované svetlo (LPL) je schopné pôsobiť na živé organismy: rastliny, zvieratá, alebo človeka tak, ako to obyčajné svetlo nedokáže. Pri pozorovaní tohoto mimoriadneho vplyvu som formulovala hypotézu, že túto významnú úlohu polarizovaného svetla možno vysledovať až ku „vzniku“ samotného pozemského života.

Základná myšlienka je nasledujúca: na samom počiatku, pred miliardami rokov, kedy na Zemi nebolo ani stopy po živote a väčšinu jej povrchu pokrývali oceány, boli  suchozemské povrchy – vhodné pre život – prítomné len v podobe drobných ostrovčekov. Na okraje týchto ostrovčekov dopadali  slnečné paprsky odrazené od vodnej hladiny. Svetlo se samozrejme riadilo fyzikálnymi princípmi, ktoré poznáme i dnes, a preto odrazené svetlo bolo LPL (lineárne polarizované svetlo).

Základná myšlienka je nasledujúca: na samom počiatku, pred miliardami rokov, kedy na Zemi nebolo ani stopy po živote a väčšinu jej povrchu pokrývali oceány, boli suchozemské povrchy – vhodné pre život – prítomné len v podobe drobných ostrovčekov . Na okraje týchto ostrovčekov dopadali slnečné paprsky odrazené od vodnej hladiny. Svetlo se samozrejme riadilo fyzikálnymi princípmi, ktoré poznáme i dnes, a preto odrazené svetlo bolo LPL (lineárne polarizované svetlo).

Jednosmerné elektromagnetické pole odrazeného (lineárne polarizovaného) svetla usporiadalo anorganické molekuly nachádzajúce sa na povrchu miesta vystaveného slnečnému žiareniu do takého vzájomného vzťahu, že nadobudli tvar špirály, čím vznikol prapôvodca dvojitej šroubovnice, ktorá je základom prenosu genetickej informácie, teda základom genetickej dedičnosti.

Na rovnakom základe možno predpokladať, že odrazené svetlo vytvorilo tieto molekulárne väzby nielen na súši, ale i v mori, čím poslúžilo ako základ života v prípade súše i mora. Predpokladám, že odrazené slnečné paprsky dopadajúce na tieto jednoduché anorganické molekuly v podobe LPL prispeli k vývoju života na planéte zvanej Zem.

Na rovnakom základe možno predpokladať, že odrazené svetlo vytvorilo tieto molekulárne väzby nielen na súši, ale i v mori, čím poslúžilo ako základ života v prípade súše i mora. Predpokladám, že odrazené slnečné paprsky dopadajúce na tieto jednoduché anorganické molekuly v podobe LPL prispeli k vývoju života na planéte zvanej Zem.

Podľa vyššie popísanej teórie možno predpokladať, že za „vznik“ života na povrchu našej Zeme vďačíme čiastočne polarizovanému svetlu.

To možno považovať za chýbajúci prvý krok k vysvetleniu a pochopeniu vzniku života na planéte Zem.

Odtiaľto sa môže odvíjať darwinovská evolučná história.

Nie som ani filozof, ani bádateľ v oblasti predhistórie Zeme.

Je to len hra myšlienok, ktorá mi napadla, a chcela som sa o ňu so všetkými podeliť.

Výskumné práce a publikácie
Márty Fenyő

Fenyő M., Mandl J., Falus A. (2002) Opposite effect of linearly polarized light on biosynthesis of Interleukin-6 in a human B lymphoid cell line and   peripheral human monocytes. Cell Biology International, 26, 265-269

Fenyő M., Lengyel I.(1985) Report about certain biochemical (in vitro) effects of the polarised light treatment (Research Report)

Kubasova T., Fenyő M. (1988) Investigations on biological effect of polarized light. Photochemistry and Photobiology, 48, 505-509

Fenyő M. (1984) Theoretical and experimental basis of biostimulation. Optics and laser technology, 16, 209-215

Stäcker A.D. (1986) Förderung der Wundheilung durch Bestrahlung mit polarisiertem Licht. Die Medizinische Welt, 37, 1419-1423

Stegmann W. (1985) Behandlung des Ulcus Cruris mit polarisiertem Licht. Phlebologie und Proktologie, 14, 96-97

Kubasova T., Fenyő M. (1995) Effect of visible light on some cellular and immune parameters. Immunology and Cell Biology, 73, 239-244

Szenci O., Fenyő M. (1994) Effect of polarized light on the morphology of spontaneous tumors of dogs through extracorporeal exposure of their blood.   (Sent for publication to the „Veterinary Record”, London, UK)

Fenyő M., Borberg, Kádár J. (1987) Method for in vivo treatment of tumorous tissues on body surfaces

Apor P., Fenyő M., Fekete Gy. (1985) A miofaszciális szindrómák és kezelésük Hungarian Review of Sports medicine

Tada K, Ikeda K, Tomita K. (2009)  Effect of polarized light emitting diode irradiation on wound healing.

Fenyő M. (1984) Theoretical and experimental basis of biostimulation. Optics and laser technology, 16, 209-215 

Fenyő M., Lengyel I.(1985) Report about certain biochemical (in vitro) effects of the polarised light treatment (Research Report )

Apor P., Fenyő M., Fekete Gy. (1985) A miofaszciális szindrómák és kezelésük Hungarian Review of Sports medicine

Fenyő M., Borberg, Kádár J. (1987) Method for in vivo treatment of tumorous tissues on body surfaces (earlier granted patent in the U.S.A.)

Kubasova T., Fenyő M. (1988) Investigations on biological effect of polarized light. Photochemistry and Photobiology, 48, 505-509

Szenci O., Fenyő M. (1994) Effect of polarized light on the morphology of spontaneous tumors of dogs through extracorporeal exposure of their blood.   (Sent for publication to the „Veterinary Record”, London, UK)

Kubasova T., Fenyő M. (1995) Effect of visible light on some cellular and immune parameters. Immunology and Cell Biology, 73, 239-244

Fenyő M., Mandl J., Falus A. (2002) Opposite effect of linearly polarized light on biosynthesis of Interleukin-6 in a human B lymphoid cell line and   peripheral human monocytes. Cell Biology International, 26, 265-269

A. Falus, M. Fenyő, K. Éder & A. Madarasi (2011) Genome-wide gene expression indicates the anti-inflammatory effect of polarized light in recurrent childhood respiratory disease. Inflammation research DOI 10.1007/s0011-011-0357-y

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

napíšte nám alebo nás kontaktujte

© 2024 AMBIOTE Ltd. Obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Všetky práva vyhradené.