Terapia polarizovaným svetlom

Historické pozadie

V elektromagnetickom spektre Slnka se vyskytujú všetky druhy vlnových dĺžok, od najkratšej ultrafialovej, cez viditeľné spektrum, až po najdlhšie, infračervené svetlo a každej vlnovej dĺžke môžeme prisúdiť rôzne biologické účinky.

Liečivé vlastnosti svetla sú známe už od pradávna: už v starom Egypte sa často využívala liečba priamym slnečným svetlom, helioterapia. Európa prevzala od starého Grécka poznatky o účinkoch rôznych vlnových dĺžok na organismus a jeho zdravie.

V poslednej dobe prinieslo lineárne polarizované svetlo s nízkou intenzitou vyžarované v širokom spektre ďalší prelom v liečbe.

Skutočný prelom v Európe nastal koncom 19. storočia, kedy sa terapia slnečným žiarením začala používať pri liečbe tuberkulózy kože. Za úspechy dosiahnuté pri liečbe slnečným svetlom bola lekárovi Niels Ryberg Finsenovi v roku 1903 udelená Nobelova cena. Neskôr početné vedecké štúdie dokázali priaznivý vplyv rôznych vlnových dĺžok na metabolismus, nervový a imunitný systém.

Objav liečebného účinku, vynález

Koncom 70. rokov úspešne liečil rany a vredy pomocou laserového svetla s nízkym výkonom, profesor Endre Mester. Márta Fenyő so svojimi spolupracovníkmi zistila, že práve polarizácia je z charakteristických vlastností laserového svetla zodpovedná za biostimuláciu a následne za hojenie nehojacich sa rán a vredov .

Tak sa zrodil jej vynález a patent “Prístroj a metóda na hojenie povrchových rán a poranení”, teda: terapia polarizovaným svetlom.

Márta Fenyő a jej výskumný tím objavili stimulujúci účinok polarizovaného svetla na všetky živé biologické systémy, vrátane výraznej stimulácie samoliečebných schopností ľudského tela, pokiaľ sa používa v liečbe človeka. To možno vysvetliť predovšetkým pôsobením polarizovaného svetla na regeneráciu, revitalizáciu a harmonizáciu bunkových funkcií.

Terapia polarizovaným svetlom prináša výsledky aj při liečbe chronických ochorení, ako sú vredy, akné a ďalšie chronické kožné choroby a tiež při ošetrení zranenia při športe.

Rýchle a presvedčivé výsledky boli dosiahnuté pri liečbe pooperačních jaziev, popálenin, bolestí hlavy, reumatických a artritických ťažkostí, pomocou polarizovaného svetla.

Vo väčšine prípadov sa doba ošetrenia vymedzených oblastí na povrchu kože pohybuje v rozmedzí 2-30 minút. V prípadoch, keď je treba ošeriť rozsiahle plochy, sa svetelným paprskom sníma celá oblasť, čo si vyžaduje dlhší čas.

Nový vynález:
“plochy vyžarujúce svetlo ľubovoľnej veľkosti a tvaru”

V roku 2004 Márta Fenyő vynašla a nechala patentovať technológiu polarizovaného svetelného zdroja postaveného z LED diód, ktorá umožnila konštruovať lekárske prístroje vybavené plochami vyžarujúcimi svetlo ľubovoľnej veľkosti a tvaru. Táto technológia umožnila zostrojiť lekárske prístroje schopné ošetrovať veľmi malé plochy (napr. 1 cm2), rovnako ako veľkoplošné prístroje, ktoré sú vhodné na ošetrenie celého povrchu tela biostimulačným a liečebným prostriedkom: polarizovaným svetlom.

Mechanizmus účinku terapie polarizovaným svetlom

Polarizované svetlo významne zvyšuje aktivitu imunitných buniek, stabilizuje bunkovú membránu červených krviniek a zvyšuje ich schopnosť viazať, zadržovať a dodávať ďalšie množstvo kyslíka.

Liečba polarizovaným svetlom významne stimuluje aktivitu T-lymfocytov

T-lymfocyty sú zodpovedné za rozpoznávanie a likvidáciu miliónov chybných buniek minútu po minúte vznikajúcich v ľudskom tele, ktoré sa následne stávajú príčinou závažných ochorení a zhubných deformácií.

Táto liečba tak môže zabrániť viac či menej závažným ochoreniam a tiež uľahčiť a urýchliť zotavenie pri chronických ochoreniach.

Zvýšená schopnosť červených krviniek viazať, zadržovať a dodávať väčšie množstvo kyslíka.

Vďaka zvýšenej schopnosti červených krviniek viazať, zadržovať a dodávat ďalšie množstvo kyslíka, majú bunky k dispozícii viac životne dôležitého kyslíka, ako bolo dokázané vo výskumnej práci Márty Fenyő a profesora Imreho Lengyela, vedúceho lekára laboratória lekárskeho Národného ústavu cievnej chirurgie, začiatkom 80. rokov minulého storočia.

Hĺbka prieniku rôznych vlnových dĺžok viditeľného svetla a žiarenia v blízkom infračervenom pásme, do kože

Elektromagnetické spektrum zahŕňa širokú škálu rôznych vlnových dĺžok, od veľmi krátkeho ultrafialového (UV) žiarenia až po dlhšie vlnové dĺžky, blízke infračervenému (IR) žiareniu.

Terapia polarizovaným svetlom (PLT) využíva pri liečbe viditeľné svetlo a vlnové dĺžky blízke infračervenému žiareniu.

Hĺbka prieniku do kože závisí na danej vlnovej dĺžke, takže je v prípade každej vlnovej dĺžky iná.

Ako polarizované svetlo stimuluje
funkciu imunitného systému?

Výskumné projekty dokázali, že sa rany a chronické vredy ošetrené polarizovaným svetlom začali hojiť. Polarizované svetlo stimuluje sebeobranné mechanismy organismu . Bolo zistené, že po svetelnej terapii sa výrazne zintenzívnila bunková obrana.

Aktívnejšie biele krvinky pohltili väčšinu baktérií.

Po ošetrení polarizovaným svetlom sa zvýšila aktivita bielych krviniek (neutrofilných granulocytov): pohltily väčšinu baktérií nachádzajúcich sa v medzibunkovom priestore.

Predtým medzibunkové baktérie veľmi bránili procesu hojenia rán.

Dokázateľné zvýšenie imunitnej ochrany.

Mikroskopický obraz urobený v priebehu skúmania dokázal, že po ošetrení polarizovaným svetlom sa v mikroskopicky skúmanom náteri výrazne zvýšil počet bielych krviniek, ktoré sa líšia od neutrofilných granulocytov a sú zástupci vyššieho stupňa imunitnej ochrany, ako sú lymfocyty, monocyty a eozinofilné bunky.

Imunoelektroforéza potvrdila pozitívny účinok polarizovaného svetla.

Okrem bunkovej obrany bola stimulovaná i humorálna obrana. Imunoelektroforéza vzorku exsudátu z rany odobraného po jednom ošetrení nepochybne dokázala výrazné zvýšenie absolútneho množstva ôsmych druhov životne dôležitých imunoglobulínov. „Polarizované svetlo pozdvihlo ochranu ľudského organizmu na vyššiu úroveň „– vysvetľuje Márta Fenyő svoj výskum.

Laboratórne testy potvrdili stimulačný účinok polarizovaného svetla.

Na základe výsledkov neskorších výskumov bol stimulačný účinok polarizovaného svetla na imunitný systém opakovane dokázaný v laboratórnych testoch in vitro aj in vivo: ukázalo sa, že polarizované svetlo stimuluje aktivitu T-lymfocytov v krvi.

Biofyzikálne pozadie terapie polarizovaným svetlom

Čo je to polarizované svetlo? Ako sa vyrába?

Paprsok vyžarovaný zdrojom svetla obsahuje svetelné vlny kmitajúce vo všetkých smeroch priestoru. Polarizačný filter umiestnený priamo do svetelného paprsku umožňuje priechod len tých zložiek svetelného paprsku, ktoré kmitajú v jednom uprednostňovanom smere priestoru.

Vplyv polarizovaného svetla na lipidovú dvojvrstvu

Vlny polarizovaného svetla sa pohybujú v uprednostňovanej rovine priestoru. Podľa biofyzikálneho modelu vyvinutého autorkou vynálezu Martou Fenyő a jej výskumným tímom, elektromagnetické pole oscilujúce v tejto určenej rovine mierne reorganizuje polárne hlavy lipidovej dvojvrstvy bunkovej membrány. Dosiahnutím vyššej energetickej hladiny dochádza k lepšiemu usporiadaniu bunkovej membrány.

Táto drobná štrukturálna zmena má vzhľadom k zosilujúcej úlohe bunkovej membrány významné biologické účinky; môže ovplyvniť tekutosť a priepustnosť membrány, pohyb proteínov pevne viazaných na membránu, metabolické a transportné procesy v bunke.

Medzi lipidovou dvojvrstvou tvoriacou bunkovú membránu a na ňu viazanými proteínmi existuje tesná väzba. Membrána má schopnosť prenášať energiu z preskupenia polárnych hlavíc, vyvolaného polarizovaným svetlom smerom k proteínom, ktoré ovplyvňujú prakticky všetky procesy spojené s činnosťou bunky, ako je produkcia energie bunkami, imunitné procesy a enzýmové reakcie, vrátane aktívnych a pasívnych transportných procesov.

Bunková membrána hrá významnú biochemickú úlohu, preto môže zmena konformácie vyvolaná polarizovaným svetlom ovplyvniť významné biochemické procesy, vrátane rozpoznávacích procesov (protilátky, hormóny), prenosu a premeny energie, ako je oxidatívna fosforylácia, a prenosu informácií (neurotransmiter).

Polarizované svetlo naviac zvyšuje schopnosť červených krviniek viazať, zadržovat a dodávať viac kyslíka , stabilizuje membránu erytrocytov, a tým zvyšuje stabilitu červených krviniek v anoxických podmienkach .

Zlepšuje krvný obeh a preto sa zvýšené množstvo kyslíka dostáva k bunkám, orgánom a systémom rýchlejšie. Výskumy urobené na rôznych biologických modelových systémoch dokázali, že polarizované svetlo podporuje schopnosť sebeobrany.

Polarizované svetlo stimuluje imunitný systém, podporuje regeneračné procesy v celom organizme a tým napomáha i hojeniu rán.

Naše doterajšie praktické skúsenosti ukazujú, že polarizované svetlo má priamy blahodárny vplyv na nervové zakončenia, energetické dráhy a nervové tkanivá, zmierňuje, alebo celkom tíši bolesť .

Na základe vyššie uvedených poznatkov možno vyvodiť nasledujúci záver: Ošetrenie polarizovaným svetlom normalizuje a harmonizuje narušené biologické procesy .

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

napíšte nám alebo nás kontaktujte

© 2024 AMBIOTE Ltd. Obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Všetky práva vyhradené.